top of page

Sanace fasád

predpo01.jpg

Sanace fasády bytového domu Dukovanská, Třebíč

Na bytovém domě v Třebíči bylo provedeno stržení již nevyhovujícího zateplení štítové stěny a následně byla znovu zateplena dle platných norem a předpisů. Na bytovém domě došlo k likvidaci plísní, mechů, řas a nečistot pomocí speciálních přípravků a nanesení nového fasádního nátěru, který dodal domu nový vzhled. Díky postavenému lešení bylo možné opravit lokální poruchy, vyměnit odpraskané dlažby na lodžiích, klempířské prvky apod.

PŘED-PO-1 (002).jpg

Sanace fasády bytového domu a výměna balkónů za nové železobetonové lodžie 

Kubišova, Třebíč

Na dalším bytovém domě přišly na řadu opravy a údržba kontaktního zateplení.
V rámci sanačních prací bude provedeno přiteplení stávajícího zateplení, zbavení se plísní, mechů, řas a nečistot za pomocí speciálních přípravků a nanesení nového fasádního nátěru, který dodá domu nový vzhled.
Při této příležitosti proběhne výměna balkónů za nové železobetonové lodžie.

sanace fasady Družstevní

Sanace fasády bytového domu Družstevní, Třebíč

Na bytovém domě v Třebíči jsme před započetím projektu provedli sondy, které ukázaly nevhodné provedení stávajícího zateplení. Byli jsme donuceni zvolit nejnáročnější způsob sanace - celé zateplení strhnout a navrhnout nové.
Na fotkách můžete vidět bytový dům před opravou a po opravě.

pred a po mělník 2.jpg

Sanace fasády bytového domu a výměna balkónů za nové železobetonové lodžie, Mělník

Na tomto bytovém domě dojde k nahrazení stávajících balkónů za nové, železobetonové lodžie.
Bude provedeno omytí a nanesení speciálních přípravků pro hubení organických nečistot. Na závěr sanace bude nanesen finální nátěr, který dodá bytovému domu nový a svěží vzhled.

BOUDA PP.jpg

Sanace fasády bytového domu a výměna balkónů za nové železobetonové lodžie

Cyrila Boudy, Třebíč

Na bytovém domě v Třebíči dojde k výměně stávajících balkónů za železobetonové lodžie. Proběhne také stržení již nevyhovujícího finálního fasádního souvrství a následně nános nového. Bytový dům tak získá nový a svěží vzhled.

bottom of page