top of page

Sanace fasády a výměna balkónů za nové železobetové lodžie

Cyrila Boudy, Třebíč

Na bytovém domě v Třebíči dojde k výměně stávajících balkónů za železobetonové lodžie. Proběhne také stržení již nevyhovujícího finálního fasádního souvrství a následně nános nového. Bytový dům tak získá nový a svěží vzhled.

bottom of page