top of page

Projektová dokumentace

  • Detailní popis poruch a jejich řešení

Detailní popis jednotlivých závad a návrh optimálního řešení včetně technologických a sanačních postupů.

  • Výkaz výměr

Detailní položkový rozpočet bez cen. Ten slouží jako podklad pro výběrové řízení na zhotovitele.

  • Předání podkladů

Kompletní projekt a výkaz výměr odevzdáme zadavateli.

  • Poradenství s výběrem zhotovitele

Nabízíme také poradenství při výběru zhotovitele a stavební dozor. Po dohodě tedy můžeme VŘ udělat kompletně za vás.

bottom of page