top of page

Detailní mapování poruch dronem

  • Průzkum poruch dronem

Přijedeme k vám a provedeme detailní průzkum poruch za pomocí dronu a měření. Kompletně zmapujeme aktuální situaci.

  • Vypracování kompletního výčtu poruch

Výstupem mapování je strukturovaný dokument výčtu všech poruch na fasádě domu. Zároveň bude popsáno i rámcové řešení.

  • Hrubá kalkulace opravy

Součástí dokumentace je i hrubá kalkulace (rozpočet) navrhovaných oprav.

  • Prezentace problematiky

V případě zájmu jsme schopni navrhované řešení přijet odborně prezentovat například na schůzi BD, SVJ ...

bottom of page