top of page

Sanace fasády bytového domu

Dukovanská, Třebíč

Na bytovém domě v Třebíči bylo provedeno stržení již nevyhovujícího zateplení štítové stěny a následně byla znovu zateplena dle platných norem a předpisů. Na bytovém domě došlo k likvidaci plísní, mechů, řas a nečistot pomocí speciálních přípravků a nanesení nového fasádního nátěru, který dodal domu nový vzhled.

Díky postavenému lešení bylo možné opravit lokální poruchy, vyměnit odpraskané dlažby na lodžiích, klempířské prvky apod.

bottom of page